Guru Sahib seen in Enemy Soldier

Bhai Kanhaiya Bhai Ghanaiya Wounded Guru Gobind Singh Dashmesh Pita Mughal Sikh Bhagat Singh Sikhi Art Sikh Art Punjab Battle of Anandpur Sahib

Bhai Kanhaiya Bhai Ghanaiya Wounded Guru Gobind Singh Dashmesh Pita Mughal Sikh Bhagat Singh Sikhi Art Sikh Art Punjab Battle of Anandpur Sahib

Leave a Reply