Bhai Daya Singh ji

Bhai Daya Singh, Guru Gobind Singh ji, Vaisakhi, 1699, Khalsa, Sikh, Anandpur Sahib Punjab Painting by Artist Bhagat Singh Sikhi Art

Leave a Reply