Guru Gobind Singh ji – Vaisakhi

Guru Gobind Singh ji, Vaisakhi, Khalsa, Sikh Gurus, Anandpur Sahib Punjab Painting by Artist Bhagat Singh Bedi Sikhi Art

Leave a Reply